Over Melodijn

Muziek op Schoot

Melodijn is een muziekeducatiepraktijk (Muziek op Schoot) in Amsterdam IJburg voor jonge kinderen tussen 1 en 4 jaar en hun ouders/opvoeders. Een Muziek op Schoot cursus bestaat uit 8 tot 10 groepslessen, waarbinnen het kind de tijd en de ruimte krijgt om eerst vertrouwd te raken en van daaruit iets te leren. Melodijn biedt ook cursussen aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Muzikale ontwikkeling

Tijdens de lessen wordt vanuit een veilige basis en op een speelse manier kennis gemaakt met de muzikale basiselementen, zoals klank, maat, ritme, hard en zacht, hoog en laag. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vroegtijdige stimulering van de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen heel waardevol is. Ook andere ontwikkelingsgebieden worden aangesproken: taal, motoriek, zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Materialen en spel

Dit gebeurt al zingend, spelend en ontdekkend in de vorm van verschillende activiteiten met liedjes, spelvormen en beweging. Door in het dagelijks leven samen alles wat je doet te bezingen, wordt er betekenis aan gegeven en de beleving verdiept. De liedjes uit de les kunnen dan ook heel goed thuis gezongen worden. Er worden tradionele liedjes (op een grote paddestoel, alle eendjes zwemmen in het water) en nieuwe liedjes (over de wind, de kinderboerderij, de fiets) gezongen. Daarnaast worden simpele instrumentjes, zoals schudeitjes, belletjes, ritmestokken, klankstaven en regenmakers gebruikt. Ook worden niet muzikale materialen gebruikt, zoals linten, speelgoedauto’s en -dieren. De activiteiten en materialen sluiten aan bij de leeftijden van de kinderen. Kinderen maken graag muziek met alles wat zij thuis kunnen vinden, zoals potten,pannen en lepels. Van deze vindingrijkheid maakt Melodijn graag gebruik.

Samen muziek en plezier maken versterkt de band tussen ouder en kind. De ontwikkeling van de hechting staat bij Melodijn hoog op de agenda. Ook in de muziekles is de ouder het belangrijkste voorbeeld. Betrokkenheid van de ouder bij de les heeft grote invloed op het enthousiasme en leerproces van de dreumes/peuter.

Ook biedt Melodijn workshops aan ouders/opvoeder over de mogelijkheden om de muzikale ontwikkeling van kinderen thuis te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een ouderavond op een kinderdagverblijf.

Zie voor meer informatie over en inspiratie voor Muziek op Schoot de website www.muziekmethetjongekind.nl Muziek met het Jonge Kind