De docent

Foto Mandy

Ik ben Mandy Bulo, pedagoog en gediplomeerd docent Muziek op Schoot. In 2016 heb ik de post-HBO opleiding bij de Stichting Muziek op Schoot afgerond.

Mijn instrumenten zijn zang en dwarsfluit. Ik heb mijn hele leven gezongen en deelgenomen aan verschillende koren. Ik heb als jong kind in het kinderkoor van Trix de Roos bij de muziekschool in Amsterdam Zuid-Oost gezongen. Als student zong ik kort mee in een studentenkoortje van CREA. Ik heb jaren lang wereldmuziek gezongen in het dameskoor ‘Koor op Reis’ van het Muziekpakhuis o.l.v. Jetta Starreveld en klassiek in het Gaasperdams Gemengd Koor o.l.v. Frank Hameleers. Momenteel zing ik in koor Luz o.l.v. Lieke Moonen. Mijn dwarsfluit gebruik ik graag in de les, deze is erg geliefd bij de kinderen.

Ik ben als pedagoog afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam en ik heb jarenlang gewerkt in de jeugdzorg, waar ik als begeleider van pleeggezinnen veel ervaring heb opgedaan met de ontwikkeling van het kind en hechting tussen kind en opvoeder. Samen muziek maken kan een hele mooie rol spelen hierbij.

Zingen, muziek maken en luisteren stimuleert lijf en brein en maakt kinderen blij. Kinderen die jong beginnen hebben er hun hele leven profijt van. Dit maakt het vak zo leuk!

Zie voor meer informatie over Stichting Muziek op Schoot de website www.muziekmethetjongekind.nl Muziek met het Jonge Kind