Kinderdagverblijf

Muziek op Schoot op de groep 

Melodijn biedt ook cursussen aan voor groepen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Voor informatie over aantal lessen en prijs van de cursussen kan contact opgenomen worden via het contactformulier.

Workshop Pedagogisch Medewerkers

Melodijn verzorgt ook workshops aan pedagogisch medewerkers om een extra stimulans te geven in het bieden van muziekeducatie op de groep.

Voor informatie over de workshops kan contact worden opgenomen via het contactformulier.